Wie zijn wij?

Sinds de jaren 80 werkte de Stichting Waterwerken aan het bevorderen van kennis over de impact van water op de Nederlandse bevolking.  Vanuit deze doelstelling zijn onderzoeken, publicaties, kunstwerken en films gerealiseerd. Het zijn stuk voor stuk creaties waarin Louis van Gasteren een grote rol heeft gespeeld. In zijn werk staan technische vooruitgang, vakmanschap en de verhouding van natuur en cultuur centraal. Na zijn overlijden is een van zijn projecten, de Wateropera, opgepakt door stichting RIPvG (Realisatie Ideeën en Projecten) omdat de betrokkenen geloven in de urgentie, kracht, unieke mogelijkheden en maatschappelijke relevantie van dit project. 
De Wateropera wil inspireren tot nieuwe vormen van ontwikkeling en uitvoering. Het resultaat is meer dan een eenmalige beleving zoals een opera, maar een proces van kennismaken met en delen van  de impact van water.   

'Waterwerken' van louis van gasteren

Louis van Gasteren is zijn leven lang gefascineerd geweest door het water. Hij heeft het begrip droge voeten nieuw leven ingeblazen en het mag een wonder heten dat we die in Nederland hebben. Vooral de ligging van het land onder zeeniveau intrigeerde hem. Hij gaf daarom twee posters uit: Nederland/Waterland en Nederland/Polderland, getekend door Kees van der Veer. Het zijn dwarsdoorsneden van het land.  Je ziet dat Schiphol  4,5 meter onder de zeespiegel ligt en je kijkt met ontzag  naar de drooggemaakte polders in de voormalige Zuiderzee.    


In de binnenstraat van het stadhuis van Amsterdam maakte hij een 30 meter lange dwarsdoorsnede van natuursteen en glas waarin hij die twee posters combineerde. Daar liet hij ook een aparte paal heien; op de paal een bronzen bout, waarvan de bovenkant precies het nulniveau aangeeft van het Normaal Amsterdams Peil.  Alles wat minus N.A.P. is, ligt dus onder de zeespiegel.

Film en boek Een zaak van Niveau is het bijzondere verhaal van 1000 jaar Nederlandse waterhuishouding. Hij maakte een boek en film In een Japanse Stroomversnelling over de bemoeienis van Nederlandse ‘watermannen’ in  Japan. Nederlandse ingenieurs en baggeraars bouwden in de negentiende eeuw dijken, kanaliseerden rivieren en diepten havens uit. En zij hebben het Tokyo Peil gemeten en geïnstalleerd. Het principe is gelijk aan dat van het N.A.P. Het Nederlandse woord Peil is zo ook een Japans woord geworden.

Visie

Wij smachten naar de natuur. 
Wij vertroetelen de natuur 
Wij genieten van de natuur                              
Wij  verzieken de natuur                                  
Dat is de  natuur  van  de mens                         
Maar de natuur gaat  zijn eigen gang                                          
De natuur is  geen bloemenparadijs                              
De natuur is meer dan  plant en dier                             
De natuur is een slagveld                                 
Waarin de sterkste overwint                                          
De mens lijdt aan een onbevredigd heden                                
Hij wil verder hij wil meer.                                
Weg uit het nu op weg naar morgen                                                   
Hij  blijft niet stil op zijn stoel zitten wachten                             
Dat is de natuur van de mens                                                                
Heeft hij dorst Hij wil drinken

contact

Stichting Realisering Ideeën en Projecten van Louis van Gasteren
Kloveniersburgwal  49
1011 JX AmsterdaM
020.624.1921
info@dewateropera.nl

ripvg

De Stichting RIPvG (Stichting Realisering Ideeën en Projecten van Louis van Gasteren) zet zich in om de diverse projecten van Louis te realiseren.

dank

  • Boy Hazes voor de mooie foto's
  • Remmelt Lukkien voor de video
  • Stichting Sanegeest voor de steun bij de realisatie